Experter

Det medicinska och tekniska innehållet på denna sida är producerat av några av de experter som BD samarbetar med.

expert1

Dr. Mercedes Torres Tabanera

Dr. Torres fick sin utbildning inom bröstavbildning vid LDS Hospital (Salt Lake City, Utah, USA) och vid Yale-New Haven University Hospital (New Haven, CT, USA) under perioden 1991–1992.

expert2

Dr. Steven Wolberink​​

Dr Wolberink är utbildad i Amsterdam, Nederländerna och har varit konsult inom bröstradiologi sedan 2010.

Ansvarsfriskrivning fÖr yrkesmÄssigt innehÅll/Åsikter

Innehållet innehåller personliga och professionella åsikter och personliga kirurgiska tekniker som praktiseras av de enskilda talarna och är inte nödvändigtvis Becton, Dickinson and Company (BD) eller någon affärsenhet eller filial till BD.

Hälso- och sjukvårdspersonalen har kompenserats av BD för tiden och mödan i att förbereda materialet. De åsikter, tekniker och kliniska erfarenheter som presenteras häri är endast avsedda för informations- och utbildningsändamål, beslutet om vilka tekniker som ska användas i en viss applikation ska fattas av din sjukvårdspersonal baserat på patientens individuella fakta och omständigheter och tidigare kirurgisk erfarenhet. Resultaten som ingår i denna presentation kanske inte är prediktiva eller vägledande för alla patienter. Individuella resultat kan variera beroende på en mängd olika patientspecifika egenskaper.