Få svar på alla dina frågor om VAB-tekniken Se videor

Vanliga frågor

Vad är vakuumassisterad biopsi?

Är vakuumassisterad biopsi en ny teknik?

Vilka fördelar erbjuder vakuumassisterad biopsi istället för kirurgi?

Vilken är skillnaden mellan vakuumassisterad biopsi och andra former av bröstbiopsi med nål?

Är vakuumassisterad biopsi (VAB) smärtsamt?

Får jag ärr efter vakuumassisterad biopsi (VAB)?

Kan vem som helst göra vakuumassisterad biopsi (VAB)?

Min läkare har rekommenderat en bröstbiopsi, kan jag undvika ett kirurgiskt ingrepp?

Finns det någon storleksgräns för lesioner som kan avlägsnas?

Hur länge pågår ingreppet?

Vad kan jag komma att märka av efter ingreppet?

När skulle inte vakuumassisterad biopsi (VAB) eller vakuumassisterad excision (VAE) vara det lämpligaste alternativet?

Ta reda på hur den vakuumassisterade biopsien går till

Ledd med Ultrajud

Ledd med Stereotaxi

Ledd med MRI