Information på denna webbplats

Målet med denna webbplats, utvecklad av BD, är att utbilda allmänheten och sjukvårdspersonal om bröstbiopsi, särskilt vakuumbiopsitekniker. Dessa vakuumtekniker kallas vakuumassisterad biopsi (VAB) och vakuumassisterad excision (VAE). VAB- och VAE-teknikerna är minimalinvasiva alternativ till öppen kirurgi och baseras på gällande riktlinjer.

Innehållet presenteras endast i utbildningssyfte och är inte avsett att marknadsföra någon BD-produkt eller -tjänst. Experternas åsikter och slutsatser är de av respektive författare och inte BD.

Webbplatsen innehåller proceduranimationer, artiklar, filmer om kliniska procedurer, publikationer och riktlinjer för VAB/VAE-teknik samt BD Masterclass-inspelningar. Innehåll riktat till sjukvårdspersonal kräver bekräftelse och registrering för att få åtkomst.

Webbplatsen innehåller information om behandlingar som kanske inte är godkända i ditt land.

Om VAB

Vakuumassisterad biopsi (VAB) är en bröstbiopsiteknik som kan bidra till att undvika kirurgiska ingrepp när en diagnos behöver ställas samt behandlingsteknik av flera godartade lesioner.

  • Kräver ingen sjukhusinläggning.
  • Utförs med lokalbedövning.
  • Det kan lämna ett litet ärr eller inget ärr.
  • Man kan återgå till ett normalt liv inom några dagar.

ALLMÄN ANSVARSFRISKRIVNING

GENERAL DISCLAIMER

Den här webbplatsen finansieras och drivs av Becton, Dickinson and Company (BD). Användningen av denna webbplats är reserverad för vuxna. Allt innehåll på denna webbplats är endast avsett för allmänt informationsbruk och ska inte i något fall ersätta det förhållande du har till din sjukvårdspersonal eller den åsikt, diagnos eller behandling som föreskrivs av en sjukvårdspersonal. BD utövar inte medicin eller tillhandahåller medicinska tjänster eller råd och informationen på denna webbplats bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Du bör alltid tala med din sjukvårdspersonal för diagnos och behandling.

Hälsoinformationen förändras snabbt. Därför är det alltid bäst att bekräfta informationen med din vårdpersonal.

På webbsidan kan du se information om produkter och behandlingar som inte är godkända eller inte saluförs in ditt land. Rådgör alltid med din hälsovårdsspecialist. De berättelser som presenteras är personliga erfarenheter från specifika patienter. Svaret på samma behandling kan variera från en patient till en annan. Rådgör alltid med din läkare om all information som rör diagnos och behandlingar för att säkerställa att du förstår informationen fullt ut och strikt följer hans instruktioner. Alla länkar som anges till sociala medier har en servicefunktion och är inte på något sätt avsedda som en granskning och ett godkännande av dessa webbplatser från BD:s sida; BD kan därför inte hållas ansvarig för innehållet på externa webbplatser, och inte heller för kommentarer eller svar som publiceras av företaget självt eller av någon annan på någon webbplats eller i sociala medier. Genom att publicera innehåll på dessa sociala medier är du medveten om och samtycker till att sådant innehåll blir offentligt och att BD kan använda sådant innehåll för interna och externa reklamsyften. BD har åtagit sig att övervaka det innehåll som publiceras på sociala medier så långt det är rimligt möjligt och förbehåller sig rätten att granska, korrigera och/eller radera kommentarer som man anser olämpliga (t.ex. kränkande kommentarer, skräppost).