Ενημερωθείτε

Ανακαλύψτε τον τρόπο διενέργειας της βιοψίας υπό αναρρόφηση.

Βιοψία του μαστού

Η βιοψία του μαστού αποτελεί μια διαγνωστική εξέταση η οποία διενεργείται με εκτομή ενός μικρού δείγματος ιστού του μαστού από την ύποπτη ζώνη.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πόνος στον μαστό

Το πιο πιθανό είναι ο έντονος πόνος στον μαστό να οφείλεται σε καλοήθη αίτια. Είναι ωστόσο σημαντικό να προσδιοριστεί η αιτία προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Καλοήθης όγκος

Σε περίπτωση παρουσίας ενός οζιδίου στον μαστό, ακόμα κι όταν δεν έχει διαγνωστεί, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προκειμένου να σας καθησυχάσει.

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ανακαλύψτε τον τρόπο εκτέλεσης της βιοψίας υπό αναρρόφηση

Οδηγείται με υπερήχους

Καθοδηγούμενη από στερεοτακτική

Καθοδηγούμενη με συντονισμό